Startsida

Nu är dagarna längre än natten, härlgt. Solen börjar så kännas varm och skön. Bara vi blir av med coronan så blir det bra.Ha en fin fortsättning på våren.


Skogsveteranerna

Skogsveteranerna är en sammanslutning av pensionerade skogsmän och skogskvinnor, som träffas ett par gånger per år och har trevligt tillsammans. Även respektive är välkomna att delta.


Du som har arbetat inom skogsnäringen i Värmland med omnejd, är intresserad, och har åldern inne, bli medlem i vår förening. Under fliken Kontakt finner du namn på styrelsemedlemmarna och kontaktuppgifter. Medlemsavgiften är endast 150:- kr/år. Den kan du sätta in på Bg. 5133-4621 så är Du medlem. Nu går det också bra att Swisha till oss. Swish-nummer: 123 346 96 40.

Du som redan är ansluten, ha som mål att värva en ny medlem under verksamhetsåret.

 

Kalendern

I kalendern kan Du få reda på vad som händer inom den närmaste tiden inom föreningen.

LÄNK till kalendern.


Gästboken

I gästboken kan Du notera ditt besök på vår hemsida. Du kan även lämna synpunkter och tips på innehåll

eller skriva små notiser. Gästboken kan även användas för att debattera med varandra. Kränkande innehåll accepteras inte.


Historik

Skogsveteranerna är en samling skogsmän och skogskvinnor, som efter ett långt och strävsamt yrkesliv träffas och har trevligt tillsammans. Vid våra träffar pratar vi gamla minnen men vi ser även framåt och försöker ta till oss av det nya som sker inom skogsbruket, och även samhället i övrigt.

Föreningen bildades 1996 och är en kamratförening för pensionerade skogsmän i Värmland med omnejd. Idén till föreningen kom till vid milan på n:a fältet i Karlstad i samband med att föreningen Skogen i Skolan arrangerade en skogsdag för länets skolor under våren där skogsföretagen i värmland samt Södra Viken medverkade. Södra Viken representerades av bla. Ulf Atterfors. På deras station fanns en minimila. Där träffades fd.ombudsman Edvin Nilsson, Uddeholm, Ulf Atterfors samt Edvins äldre broder Arhtur och böjade samtala om att försöka samla gamla skogsmän i en gemensam förening. Det beslöts att starta en telefonbudkavle för att samla så många som möjligt till en dag på Södra Viken. Den 7 augusti 1996 inbjöds de till Södra Viken för att prata gamla minnen. Det kom 123 personer, och dagen blev så lyckad att det beslutades att detta skulle vara ett återkommnade arrangemang. En interimstyrelse bildades bestående av, Edvin Nilsson, Åke Lagerqvist, Göran Barremyr och Ulf Atterfors. Den 27/9-1996 beslöt interimstyrelsn att: Bilda en kamratförening för pensionerade skogsmän i mellansverige. Edvin Nilsson fick i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar.Årsmöte skulle hållas under våren. Styrelsen skulle bestå av fem (5) personer.


Den 24 maj 1997 hölls det första mötet på Södra Viken, 23 var närvarande. Åke Lagerqvist valdes till mötesordförande.

Mötet beslutade att: Bilda föreningen Pensionerade Skogsmäns Kamratförening.

                                 Godkänna stadgarna

Till föreningens första styrelse valdes 7 personer: Ulf Atterfors ordf., Bo Larsson, Göran Barremyr, Anders Håkansson, Sven Höög, Nils Persson och K.O. Guldbrandsson.


För närvarande har föreningen ca. 125 medlemmar, men vi kan bli fler. Vi brukar ha en medlemsaktivitet på våren, i anslutning till årsmötet, och en på hösten. På våra träffar deltar även respektive om de så önskar. Ibland ordnas särskilda aktiviteter för medföljande. Vi brukar försöka träffas på, eller vid, något  för stunden aktuellt ställe, som kan visa ny teknik, konst- och eller kulturupplevelse, etc. Det behöver nödvändigtvis inte vara något skogligt varje träff utan tvärtom, ombyte förnöjer. Är Du en pensionerad skogsman och känner att detta kanske är något för Dig är det bara att ta kontakt med någon i styrelsen så är Du snart medlem. På hemsidan under olika rubriker kan Du ju också inhämta mera information om Vår förening. Hemsidan skall ju vara en bild utåt, och en information till medlemmarna av vår förening, men för att den skall vara så levande, som möjligt är det tacksamt om alla hjälps åt att lämna lämpligt material som kan publiceras. Egna förslag och synpunkter på verksamheten kan göras under länken kontakt.


 

Besöksräknare.


I ovanstående bildspel kan Ni se bilder från olika aktiviteter för skogsveteranerna.