Historik


                 SKOGSVETERANERNA

   

             -  Ideell förening för äldre skogsmän

Idén till föreningen Skogsveteranerna kom till vid milan  på norra fältet i Karlstad. Föreningen Skogen i Skolan hade en skogsdag för länets skolor under våren 1996. Skogsföretagen i Värmland och skogsbruksskolan Södra Viken medverkade och informerade om skogsnäringen i länet. Södra Viken representerades av bl a Ulf Atterfors. På  deras station om undervisning fanns även en mininimila. Mot kvällen andra dagen kom Edvin Nilsson, f.d. skogstjänsteman från Uddeholm-Billerud, nuvarande Stora Enso AB, och fd även ombudsman för det skogliga arbetsledarfacket. Vi blev sittande där och pratade gamla minnen, om gamla kollegor och vänner inom skogsbruket, som vi mer eller mindre tappat  kontakten med. Med var också Edvins äldre broder Artur som hade hand om milan. Vi bestämde oss för att starta en telefonbudkavle för att samla så många som möjligt till en dag på Södra  Viken i augusti 1996. Den 7 augusti inbjöds de till Södra Viken för en dags samvaro, och för att prata gamla minnen.


Det kom 123 personer och dagen blev så lyckad att det beslutades att detta skulle vara ett återkommande arrangemang. En interimstyrelse bildades bestående av: Edvin Nilsson, Åke Lagerqvist, Göran Barremyr och Ulf Atterfors.


Den 27/9 1996 beslöt interimstyrelsen att:


Bilda en kamratförening för pensionerade skogsmän i melllansverige.

Edvin Nilsson ficki uppdrag att utarbeta förslag till stadgar.

Årsmöte skulle hållas under våren.

Styrelsen skulle bestå av fem personer.
Den 24 maj 1997 hölls det första årsmötet på Södra Viken, 23 personer kom  till mötet. Åke Lagerqvist valdes till mötesordförande.


Mötet beslutade att:


Bilda föreningen Pensionerade Skogsmäns Kamratförening

Godkänna stadgarna.

Till föreningens första styrelse valdes 7 personer: Ulf Atterfors ordf, Bo Larsson, Göran Barremyr, Anders Håkansson,Sven Höög, Nils Persson och K.O. Guldbrandsson.

I dag är vi ca 155 medlemmar och har årsmöte på någon intressant plats ute i länet under maj månad. I augusti/september har vi som regel ytterligare en sammankomst. Vid dessa tillfällen är respektive damer inbjudna. Vi gör studiebesök och äter gott tillsammans.

Under årsmötet har damerna andra aktiviteter.

Styrelsen träffas fyra till fem gånger per år och eller vid behov. ( Föreningens stadgar finns att läsa under länken stadgar)Allt material på denna hemsida är skyddat genom lagen om upphovsrätt.

      Copyright Bo Gunnarsson Webbmaster.